Η τάση της τυπογραφίας στη διακόσμηση

0

Μπορεί να είναι ένα και μόνο γράμματυπογραφία διακόσμηση

Μπορεί να είναι μια ολόκληρη ιστορίατυπογραφία διακόσμηση

Όπως κι αν εφαρμόζεται η ιδέα, τα γράμματα και η τυπογραφία σίγουρα αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη διακόσμηση των τοίχων.

Η βαφή-μαυροπίνακα έδωσε τη λύση για τους μικρούς, ανήσυχους καλλιτέχνες…τυπογραφία διακόσμηση

…αλλά και τους μεγαλύτερους που ήθελαν να εκφραστούν μέσα από λέξειςτυπογραφία διακόσμηση

Τα γράμματα μπορούν να σχηματίζουν ένα σταυρόλεξο ή μια σπαζοκεφαλιά στον τοίχοτυπογραφία διακόσμηση τυπογραφία διακόσμηση

Τέλος, αρκεί μια ταπετσαρία με μια λέξη ή ένα μήνυμα για να καθορίσει την ατμόσφαιρα ενός χώρουτυπογραφία διακόσμηση τυπογραφία διακόσμηση

Η τυπογραφία αποτελεί τη διακοσμητική τάση που παραμένει δυνατή!τυπογραφία διακόσμηση

Share it!

Τα Σχόλια είναι κλειστά.